Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs plastyczny 2006

"Świat wokół nas"
Regulamin konkursu plastycznego
,,Świat wokół nas”


,, Moja miejscowość”


Organizator:
Gminny Ośrodek kultury w Pniewie
Cele:
- ujawnianie uzdolnień i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży
- rozwijanie estetyki i myślenia abstrakcyjnego
- promowanie najciekawszych miejsc w gminie Łomża


Warunki uczestnictwa:
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież
a) od 6 lat do 9 lat
b) klasy IV – VI
c) gimnazja

-każdy uczestnik może przesłać jedną prace o formacie A4
- technika prac dowolna
-na odwrocie każdej pracy powinna być metryczka z następującymi danymi:imię i nazwisko, adres zamieszkania
adres placówki – szkoła, klub
kod pocztowy, nr telefonu
imię i nazwisko nauczyciela


Prace należy dostarczyć do dnia 30 października 2006 na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie
Pniewo, ul. Krótka 18
18-400 Łomża

-Komisja Konkursowa dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróżnienia,
-Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie, osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o dokładnym terminie otwarcia wystawy i wręczeniu nagród,
-Prace przechodzą na własność organizatorów


Informacji udziela pracownica GOK w Łomży z siedzibą w Pniewie – Danuta Tchórzewska, tel. 219-47-95 w godz. 12.00 – 20.00 od poniedziałku – do piątku.

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2006 16:10
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2006 16:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lis 2013 12:43
Opublikował(a): Jerzy Sęk
Zaakceptował(a): Jerzy Sęk
Artykuł był czytany: 1678 razy